Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/01/2020 in Status Updates

  1. 1 point
    Здравей! Би ли ми дала линк към това, което си написала. Ще ми е много интересно да го прочета. Аз съм съвсем нов в BL жанра и много малко неща ми харесват от него, но на български нищо не съм чел. Когато започна да се интересувам от нещо, търся, чета, гледам, докато не се изчерпа целият ми интерес. В случая The Untamed насочи вниманието ми към жанра и още не съм се отказал да намеря нещо, което да е толкова добро, колкото тази история. Засега не съм открил. Хубав ден!
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×
×
  • Create New...