Японски сериали

Абе, Нао-чан, може ли да си такава будала?


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 960 теми в този форум

  • 1 отговор
  • 62400 прегледа
  • 0 отговора
  • 2566 прегледа
  • 2 отговора
  • 346 прегледа
  • 3 отговора
  • 337 прегледа
  • 2 отговора
  • 616 прегледа
  • 1 отговор
  • 103 прегледа
  • 1 отговор
  • 948 прегледа
  • 1 отговор
  • 449 прегледа
  • 15 отговора
  • 1630 прегледа
  • 1 отговор
  • 100 прегледа
  • 0 отговора
  • 40 прегледа
  • 0 отговора
  • 76 прегледа
  • 0 отговора
  • 65 прегледа
  • 0 отговора
  • 80 прегледа
 1. бг

  • 70 отговора
  • 11874 прегледа
  • 4 отговора
  • 1658 прегледа
  • 1 отговор
  • 94 прегледа
  • 0 отговора
  • 71 прегледа
  • 0 отговора
  • 78 прегледа
  • 4 отговора
  • 656 прегледа
  • 0 отговора
  • 89 прегледа
  • 1 отговор
  • 671 прегледа
  • 0 отговора
  • 184 прегледа
  • 0 отговора
  • 114 прегледа
  • 0 отговора
  • 159 прегледа