Корейски сериали

Всички се юрнали да борят лошите, само Гил Донг дреме на сянка.


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 886 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 407569 прегледа
  • 0 отговора
  • 8529 прегледа
  • 51 отговора
  • 5798 прегледа
  • 38 отговора
  • 10383 прегледа
  • 12 отговора
  • 2207 прегледа
  • 248 отговора
  • 48739 прегледа
  • 14 отговора
  • 8678 прегледа
  • 24 отговора
  • 4085 прегледа
  • 71 отговора
  • 18769 прегледа
  • 14 отговора
  • 2131 прегледа
  • 30 отговора
  • 8598 прегледа
  • 49 отговора
  • 3735 прегледа
  • 29 отговора
  • 3630 прегледа
  • 33 отговора
  • 5198 прегледа
  • 7 отговора
  • 9834 прегледа
  • 9 отговора
  • 1553 прегледа
  • 2 отговора
  • 506 прегледа
  • 11 отговора
  • 2527 прегледа
  • 2 отговора
  • 2908 прегледа
  • 17 отговора
  • 6264 прегледа
  • 12 отговора
  • 9911 прегледа
  • 0 отговора
  • 467 прегледа
  • 17 отговора
  • 4098 прегледа
  • 238 отговора
  • 35439 прегледа
  • 627 отговора
  • 57741 прегледа