Тайландски и други азиатски филми

Манджа с грозде от другите страни в Източна Азия.


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 280 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 1684 прегледа
  • 0 отговора
  • 10013 прегледа
  • 0 отговора
  • 1593 прегледа
  • 0 отговора
  • 127 прегледа
  • 0 отговора
  • 432 прегледа
  • 8 отговора
  • 2539 прегледа
  • 0 отговора
  • 462 прегледа
  • 0 отговора
  • 559 прегледа
  • 3 отговора
  • 1701 прегледа
  • 0 отговора
  • 505 прегледа
  • 2 отговора
  • 320 прегледа
  • 6 отговора
  • 1650 прегледа
  • 1 отговор
  • 776 прегледа
  • 15 отговора
  • 6579 прегледа
  • 0 отговора
  • 381 прегледа
  • 0 отговора
  • 826 прегледа
  • 0 отговора
  • 885 прегледа
  • 0 отговора
  • 547 прегледа
  • 1 отговор
  • 2664 прегледа
  • 2 отговора
  • 957 прегледа
  • 1 отговор
  • 961 прегледа
  • 2 отговора
  • 830 прегледа
  • 1 отговор
  • 1752 прегледа
  • 2 отговора
  • 2164 прегледа
  • 1 отговор
  • 2101 прегледа