Тайландски и други азиатски филми

Манджа с грозде от другите страни в Източна Азия.


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 280 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 1684 прегледа
  • 0 отговора
  • 10024 прегледа
  • 0 отговора
  • 1595 прегледа
  • 0 отговора
  • 136 прегледа
  • 0 отговора
  • 434 прегледа
  • 8 отговора
  • 2542 прегледа
  • 0 отговора
  • 463 прегледа
  • 0 отговора
  • 562 прегледа
  • 3 отговора
  • 1704 прегледа
  • 0 отговора
  • 508 прегледа
  • 2 отговора
  • 321 прегледа
  • 6 отговора
  • 1651 прегледа
  • 1 отговор
  • 780 прегледа
  • 15 отговора
  • 6582 прегледа
  • 0 отговора
  • 384 прегледа
  • 0 отговора
  • 827 прегледа
  • 0 отговора
  • 886 прегледа
  • 0 отговора
  • 548 прегледа
  • 1 отговор
  • 2664 прегледа
  • 2 отговора
  • 959 прегледа
  • 1 отговор
  • 962 прегледа
  • 2 отговора
  • 830 прегледа
  • 1 отговор
  • 1753 прегледа
  • 2 отговора
  • 2165 прегледа
  • 1 отговор
  • 2102 прегледа