Японски филми

Щипка драма и малко екшън за цвят. Останалото е фантастика!


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 929 теми в този форум

  • 1 отговор
  • 39067 прегледа
  • 0 отговора
  • 1877 прегледа
  • 0 отговора
  • 2086 прегледа
  • 5 отговора
  • 1728 прегледа
  • 1 отговор
  • 77 прегледа
  • 0 отговора
  • 21 прегледа
  • 9 отговора
  • 1241 прегледа
  • 5 отговора
  • 1375 прегледа
  • 3 отговора
  • 77 прегледа
 1. bg

  • 4 отговора
  • 1648 прегледа
  • 6 отговора
  • 329 прегледа
 2. bg

  • 16 отговора
  • 3400 прегледа
  • 6 отговора
  • 884 прегледа
  • 11 отговора
  • 2005 прегледа
  • 0 отговора
  • 47 прегледа
  • 12 отговора
  • 1321 прегледа
  • 1 отговор
  • 104 прегледа
  • 5 отговора
  • 1669 прегледа
  • 24 отговора
  • 6869 прегледа
  • 0 отговора
  • 52 прегледа
  • 1 отговор
  • 128 прегледа
  • 8 отговора
  • 1149 прегледа
  • 0 отговора
  • 74 прегледа
  • 0 отговора
  • 90 прегледа
  • 2 отговора
  • 596 прегледа