Jump to content

Японски филми

Щипка драма и малко екшън за цвят. Останалото е фантастика!


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 966 теми в този форум

 1. КАТАЛОГ

  • 1 отговор
  • 40759 прегледа
  • 0 отговора
  • 1933 прегледа
  • 0 отговора
  • 2134 прегледа
  • 16 отговора
  • 1309 прегледа
  • 25 отговора
  • 7580 прегледа
 2. Shinjuku Swan II (2017)

  • 0 отговора
  • 53 прегледа
  • 2 отговора
  • 259 прегледа
  • 0 отговора
  • 66 прегледа
 3. Somebody (2016)

  • 1 отговор
  • 110 прегледа
  • 25 отговора
  • 7838 прегледа
  • 1 отговор
  • 312 прегледа
  • 0 отговора
  • 62 прегледа
  • 4 отговора
  • 1439 прегледа
  • 0 отговора
  • 68 прегледа
  • 2 отговора
  • 327 прегледа
 4. Peach Girl (2017)

  • 2 отговора
  • 1087 прегледа
  • 0 отговора
  • 112 прегледа
  • 1 отговор
  • 119 прегледа
  • 2 отговора
  • 638 прегледа
  • 0 отговора
  • 62 прегледа
  • 9 отговора
  • 773 прегледа
  • 14 отговора
  • 8822 прегледа
 5. Kaza-hana (2001)

  • 1 отговор
  • 146 прегледа
  • 1 отговор
  • 96 прегледа
 6. The Dark Maidens (2017)

  • 0 отговора
  • 85 прегледа
×