Японски филми

Щипка драма и малко екшън за цвят. Останалото е фантастика!


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 928 теми в този форум

  • 1 отговор
  • 39000 прегледа
  • 0 отговора
  • 1876 прегледа
  • 0 отговора
  • 2083 прегледа
  • 1 отговор
  • 32 прегледа
  • 6 отговора
  • 320 прегледа
  • 16 отговора
  • 3390 прегледа
  • 3 отговора
  • 1621 прегледа
  • 2 отговора
  • 1682 прегледа
  • 6 отговора
  • 877 прегледа
  • 11 отговора
  • 1999 прегледа
  • 0 отговора
  • 34 прегледа
  • 0 отговора
  • 41 прегледа
  • 12 отговора
  • 1316 прегледа
  • 1 отговор
  • 101 прегледа
  • 5 отговора
  • 1666 прегледа
  • 24 отговора
  • 6858 прегледа
  • 0 отговора
  • 48 прегледа
  • 1 отговор
  • 125 прегледа
  • 8 отговора
  • 1148 прегледа
  • 0 отговора
  • 70 прегледа
  • 0 отговора
  • 85 прегледа
  • 2 отговора
  • 593 прегледа
  • 2 отговора
  • 337 прегледа
  • 0 отговора
  • 133 прегледа
  • 0 отговора
  • 106 прегледа