Jump to content

Корейски филми

Всички филми тук са с хепиенд... Дали?


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

981 topics in this forum

 1. Default (2018)

  • 0 replies
  • 243 views
 2. Miss Baek (2018)

  • 0 replies
  • 288 views
 3. Calla (1999)

  • 11 replies
  • 3,482 views
  • 14 replies
  • 5,788 views
  • 2 replies
  • 1,654 views
  • 3 replies
  • 529 views
  • 0 replies
  • 404 views
  • 9 replies
  • 3,895 views
  • 0 replies
  • 367 views
 4. Keys to the Heart (2018)

  • 5 replies
  • 781 views
 5. Ditto (2000)

  • 2 replies
  • 2,118 views
  • 1 reply
  • 561 views
  • 2 replies
  • 1,336 views
  • 14 replies
  • 8,161 views
  • 0 replies
  • 524 views
  • 0 replies
  • 435 views
  • 0 replies
  • 460 views
 6. Beautiful Days (2018)

  • 0 replies
  • 271 views
  • 0 replies
  • 278 views
  • 11 replies
  • 1,738 views
  • 5 replies
  • 1,670 views
  • 14 replies
  • 5,542 views
  • 3 replies
  • 2,382 views
  • 2 replies
  • 2,575 views
  • 0 replies
  • 180 views
×