Jump to content

Корейски филми

Всички филми тук са с хепиенд... Дали?


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

986 topics in this forum

 1. КАТАЛОГ

  • 0 replies
  • 107,205 views
  • 0 replies
  • 5,944 views
  • 0 replies
  • 5,768 views
  • 95 replies
  • 29,037 views
  • 48 replies
  • 22,555 views
  • 46 replies
  • 18,075 views
  • 33 replies
  • 17,530 views
  • 86 replies
  • 17,463 views
  • 74 replies
  • 16,385 views
  • 33 replies
  • 16,096 views
  • 44 replies
  • 15,943 views
  • 55 replies
  • 15,690 views
  • 27 replies
  • 14,617 views
  • 41 replies
  • 14,317 views
  • 19 replies
  • 14,313 views
  • 36 replies
  • 13,917 views
  • 23 replies
  • 13,354 views
  • 26 replies
  • 13,272 views
  • 68 replies
  • 12,752 views
  • 33 replies
  • 12,474 views
  • 47 replies
  • 12,415 views
  • 38 replies
  • 12,204 views
  • 51 replies
  • 12,170 views
  • 34 replies
  • 12,037 views
  • 30 replies
  • 11,923 views
×