Корейски филми

Всички филми тук са с хепиенд... Дали?


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 829 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 3588 прегледа
  • 0 отговора
  • 84155 прегледа
  • 0 отговора
  • 3432 прегледа
  • 0 отговора
  • 16 прегледа
  • 0 отговора
  • 139 прегледа
 1. bg

  • 5 отговора
  • 1998 прегледа
 2. bg

  • 39 отговора
  • 9484 прегледа
  • 1 отговор
  • 753 прегледа
  • 1 отговор
  • 1649 прегледа
  • 4 отговора
  • 1564 прегледа
 3. bg

  • 26 отговора
  • 9173 прегледа
  • 0 отговора
  • 203 прегледа
  • 6 отговора
  • 2053 прегледа
  • 1 отговор
  • 287 прегледа
  • 0 отговора
  • 258 прегледа
  • 2 отговора
  • 995 прегледа
  • 2 отговора
  • 1304 прегледа
  • 25 отговора
  • 7139 прегледа
 4. bg

  • 6 отговора
  • 2401 прегледа
  • 1 отговор
  • 527 прегледа
  • 15 отговора
  • 5886 прегледа
  • 0 отговора
  • 294 прегледа
  • 4 отговора
  • 997 прегледа
  • 7 отговора
  • 1449 прегледа
  • 0 отговора
  • 430 прегледа