Корейски филми

Всички филми тук са с хепиенд... Дали?


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ В РАЗДЕЛА

- Препоръки за писане във форумите -

************************************************************* ***************************************************************

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

От mike,27.05.2010

• Кажете нещо стойностно - добавете смисъл - нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки пост, ако нямате какво да кажете по темата му.

• Пишете възпитано и с нужната любезност - в коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят и към вас.

• Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема - за общи дискусии и празни приказки има достатъчно раздели и теми.

• Цитирайте и посочвайте прецизно която и да е информация, за да има полза от нея и за останалите.

• Ако не сте съгласни с някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към чуждата теза.

• Допускайте възможността за грешка или неточност и уважавайте различната гледна точка.

• Пишете грамотно и на кирилица.

• Ако оплескате нещата, носете си отговорността и не се сърдете, че с вас са се отнесли грубо или с пренебрежението, което сте провокирали.

 

Политика за модериране на коментари

 

Всички коментари, които са неприятни, дразнещи, нагли, нахални, невъзпитани, груби, сексистки, расистки, клеветнически, оскърбителни, обидни, тролски, неприлично-нецензурни, заплашителни, повтарящи се, празни, безсмислени, безполезни, глупави, нетактични, недискретни, неприемливи, неграмотни, неясни, не по темата, написани на шльокавица, не казващи нищо ново, твърде фамилиарни, както и какви ли не други ще бъдат трити. Горният списък дава само идея, но не дефинира напълно понятието за неприемлив коментар.

Този раздел се модерира, защото се очаква коментарите да добавят стойност, да казват нещо, което не е било казано преди.

Въпреки че ще се следват приблизително гореописаните принципи, напълно е възможно понякога модераторът да е по-педантичен, а друг път по-великодушен към неспазването им. That’s life.

Използвайте мъдро привилегията да коментирате тук!

Има 828 теми в този форум

  • 0 отговора
  • 3586 прегледа
  • 0 отговора
  • 84105 прегледа
  • 0 отговора
  • 3430 прегледа
  • 0 отговора
  • 91 прегледа
  • 5 отговора
  • 1981 прегледа
  • 39 отговора
  • 9474 прегледа
  • 1 отговор
  • 746 прегледа
  • 1 отговор
  • 1646 прегледа
  • 4 отговора
  • 1556 прегледа
 1. bg

  • 26 отговора
  • 9163 прегледа
  • 0 отговора
  • 199 прегледа
  • 6 отговора
  • 2043 прегледа
  • 1 отговор
  • 286 прегледа
  • 0 отговора
  • 255 прегледа
  • 2 отговора
  • 989 прегледа
  • 2 отговора
  • 1300 прегледа
  • 25 отговора
  • 7136 прегледа
  • 6 отговора
  • 2389 прегледа
  • 1 отговор
  • 523 прегледа
  • 15 отговора
  • 5884 прегледа
  • 0 отговора
  • 291 прегледа
  • 4 отговора
  • 989 прегледа
  • 7 отговора
  • 1443 прегледа
  • 0 отговора
  • 428 прегледа
  • 19 отговора
  • 2309 прегледа